Coaching Mindfulness Based Cognitive Therapy In je kracht komen

For a More Conscious and Happier Life

BeTrue stands for really being able to be yourself. All too often we have strayed too far from ourselves. We often live on autopilot and are stuck in certain patterns, which we would gladly break away from. We often know exactly what we would like to change, but it's not working. How come?

Emotional Events

In our lives, we deal with various experiences. Some of these experiences have affected us on an emotional level, causing them to have made an impact on our self-esteem. The experiences that affected us and our insecurity have shocked us. Without giving this too much thought, we quickly move on with our lives. Meanwhile, we are trying to regain control of ourselves.

Emotional Themes

If then something similar happens, we get another negative confirmation of ourselves. These emotions keep coming back in our lives as a common thread. Unconsciously they form emotional themes. With an emotional theme, you can think of different things. You can feel rejected, have the idea that you are not seen or you may feel inferior. These are all very uncomfortable feelings, that we would obviously rather not experience.

The Creation of Patterns

We start behaving in a certain way to stop feeling. We do this to avoid uncomfortable feelings. This results in the creation of certain patterns. Initially, these patterns may work well. They can give you the feeling of having control of the situation or yourself. After all, you would want nothing more than to regain the control that you lost. Unfortunately, the patterns start working against you after a while. Because you choose to walk away from the painful feeling, you actually do not believe that you can trust yourself to handle painful feelings. By not paying any attention to painful experiences, you can not process them. This ultimately leads to you being afraid of your own feelings. This increases the insecurity that you feel.

Breaking Patterns

Because you will do anything so that you won't have to feel bad, you won't pay any attention to your painful experiences. This costs more energy than you would think and causes a lot of tension. Meanwhile, you have become so accustomed to your pattern, that it has become your comfort zone. It doesn't matter at all that your pattern is working against you. You have simply become used to it and you don't know any better. This is why you can now only break the pattern by addressing the underlying cause. By becoming aware of your pattern and exploring the emotional underlayer, you can really change.

Coaching MBCT (Mindfulness-based Cognitive Therapy)

Breaking the patterns that you have taught yourself sounds excellent of course, but how do you do this? A coaching program based on MBCT, Mindfulness-based Cognitive Therapy in full, can be a great help in this. This effective, proven therapy for anxiety, stress, depression, burn-out and more, gives you insight into your patterns. This allows you to learn to deal with difficult thoughts, bad feelings and your own behavior. Where you previously did not want to give any attention to these thoughts and feelings, you will now do exactly that. This allows you to regain the control that you lost, and you will get more confidence.

What is MBCT Coaching About?

During MBCT coaching, we help you figure out what exactly your patterns look like and what emotional theme sustains this pattern. Additionally, you will get practical tools with which you can change this in stages. Through mindfulness you will get different exercises. You will learn how you can relax, how to better focus your attention and how you no longer do everything on autopilot. Moreover, you will learn to handle difficult feelings, such as anxiety, insecurity, sadness and anger. This allows you to process your theme more and more, allowing you to get increasingly more self-confidence. You no longer have to run away from parts of yourself. You get more self-acceptance and you learn to love yourself once again. This makes you able to change things so you can really be yourself.

What people say about the services of Betrue

Analysis Report

You can also opt for an analysis report. This report describes in a simple and practical manner how your pattern works and what the result of this is for you. The cause of your pattern and your emotional theme also become clear. Additionally, you will receive advice on the approach that you can best apply to break your pattern.

Learn More

Do you want to know whether an MBCT coaching program can help you as well? Or would you like to participate in MBCT coaching? Click this button to make an appointment for a free consultation.
Free Consultation[:nl]

Voor een bewuster en gelukkiger leven

In je kracht komen en echt jezelf kunnen zijn dat is waar BeTrue je bij helpt. Te vaak zijn we van onszelf verwijderd geraakt. We leven veelal op de automatische piloot en zitten vast in bepaalde patronen, waar we maar al te graag uit zouden willen komen. We weten vaak precies wat we zouden willen veranderen, maar toch lukt het niet. Hoe komt dat toch?

Onzekerheid

In ons leven krijgen we met verschillende ervaringen te maken. Sommige van deze ervaringen hebben ons op emotioneel vlak geraakt, waardoor het een impact op onze eigenwaarde heeft gehad. We zijn geschrokken van de ervaringen die ons hebben geraakt en van onze eigen onzekerheid. Zonder hier al te lang bij stil te staan, gaan we snel weer door met ons leven. Ondertussen proberen we weer grip op onszelf te krijgen.

Emotionele thema’s

Als er vervolgens nog iets soortgelijks gebeurt, krijgen we weer een negatieve bevestiging van onszelf. Deze emoties blijven als een rode draad in ons leven terugkomen. Onbewust vormen ze emotionele thema’s. Bij een emotioneel thema kun je aan verschillende dingen denken. Je kunt je afgewezen voelen, het idee hebben dat je niet wordt gezien of je minderwaardig voelen. Dit zijn stuk voor stuk hele ongemakkelijke gevoelens, die we natuurlijk liever niet willen ervaren.

Het ontstaan van belemmerende patronen

Om maar niet te voelen, gaan we ons op een bepaalde manier gedragen. Dit doen we om ongemakkelijke gevoelens te vermijden. Hierdoor ontstaan bepaalde patronen. In het begin kunnen deze patronen prima werken. Ze kunnen je het gevoel geven dat je weer grip hebt op de situatie of op jezelf. Je wilt tenslotte niets liever dan de grip die je bent kwijtgeraakt weer terugkrijgen. Helaas gaan de patronen op de lange termijn tegen je werken. Doordat je ervoor kiest om van het pijnlijke gevoel weg te lopen, geloof je ergens niet dat je jezelf kunt vertrouwen om met het pijnlijke gevoel om te gaan. Doordat je de pijnlijke ervaringen geen aandacht geeft, kun je ze ook niet verwerken. Dit heeft uiteindelijk tot gevolg dat je bang wordt voor je eigen gevoel. Hierdoor wordt de onzekerheid die je voelt steeds groter.

De patronen doorbreken

Omdat je er alles voor over hebt om je niet slecht te voelen, geef je jouw pijnlijke ervaringen dus geen aandacht. Dit kost veel meer energie dan je zou denken en zorgt voor heel veel spanning. Ondertussen ben je zo gewend geraakt aan je patroon, dat het je comfortzone is geworden. Dat je patroon eigenlijk tegen je werkt, maakt helemaal niet meer uit. Je bent er nu eenmaal aan gewend geraakt en weet niet meer beter. Daarom kun je het patroon alleen nog maar doorbreken door de achterliggende oorzaak aan te pakken. Door je bewust te worden van je patroon en de emotionele onderlaag te verkennen, kun je pas echt veranderen.

Hoe kom je in je kracht te staan?

Het doorbreken van de patronen die je jezelf hebt aangeleerd, klinkt natuurlijk fantastisch, maar hoe pak je dat aan? Een coaching traject gebaseerd op MBCT, voluit Mindfulness based cognitive therapy, is een effectieve bewezen therapie bij onder meer angst, stress, depressie, burn-out en onzekerheid. Je krijgt inzicht in bepaalde patronen die je graag zou willen veranderen. Je leert omgaan met lastige gedachten en moeilijke gevoelens. Hierdoor wordt het makkelijker om bepaalde belemmerende patronen te doorbreken en betere keuzes voor jezelf te maken. Zo krijg je weer grip op jezelf, kan je beter voor jezelf zorgen en kom je in je kracht te staan.

patronen doorbreken

Hoe helpt MBCT-coaching mij in mijn kracht te komen?

Tijdens de MBCT-coaching werken we samen uit hoe jouw patroon er precies uitziet en wat voor emotioneel thema dit patroon in stand houdt. Daarnaast krijg je praktische handvatten waarmee je dit stapsgewijs kunt veranderen. Via de mindfulness krijg je verschillende oefeningen mee. Je leert hoe je jezelf kunt ontspannen, hoe je je aandacht beter kunt focussen en hoe je niet langer alles op de automatische piloot hoeft te doen. Daarnaast leer je met lastige gevoelens omgaan, zoals angst, onzekerheid, verdriet en boosheid. Hierdoor kun je jouw thema steeds een beetje meer verwerken, waardoor je steeds meer zelfvertrouwen krijgt. Je hoeft niet meer voor delen van jezelf weg te lopen. Je krijgt meer zelfacceptatie en je leert om weer van jezelf te houden. Hierdoor kom je in je kracht en durf je verandering teweeg te brengen en echt jezelf te zijn.

 

 [:de]

Het doorbreken van de patronen die je jezelf hebt aangeleerd, klinkt natuurlijk fantastisch, maar hoe pak je dat aan? Een coachingstraject gebaseerd op MBCT, voluit Mindfulness-based cognitive therapy, kan je daar heel erg goed bij helpen. Deze effectieve bewezen therapie bij onder meer angst, stress, depressie en burn-out, geeft inzicht in je patronen. Hierdoor leer je om te gaan met moeilijke gedachten, vervelende gevoelens en je eigen gedragingen. Waar je eerder geen aandacht aan deze gedachten en gevoelens wilde geven, ga je dat nu juist wel doen. Hierdoor krijg je de grip die je kwijt was steeds meer terug en krijg je weer meer zelfvertrouwen.

Hoe ziet MBCT-coaching eruit?
Tijdens de MBCT-coaching werken we samen uit hoe jouw patroon er precies uitziet en wat voor emotioneel thema dit patroon in stand houdt. Daarnaast krijg je praktische handvatten waarmee je dit stapsgewijs kunt veranderen. Via de mindfulness krijg je verschillende oefeningen mee. Je leert hoe je jezelf kunt ontspannen, hoe je aandacht beter kunt focussen en hoe je niet langer alles op de automatische piloot kunt doen. Daarnaast leer je met lastige gevoelens omgaan, zoals angst, onzekerheid, verdriet en boosheid. Hierdoor kun je jouw thema steeds een beetje meer verwerken, waardoor je steeds meer zelfvertrouwen krijgt. Je hoeft niet meer voor delen van jezelf weg te lopen. Je krijgt meer zelfacceptatie en je leert om weer van jezelf te houden. Hierdoor durf je verandering teweeg te brengen en echt jezelf te zijn.

Analyserapport
Je kunt ook kiezen voor een analyserapport. In dit rapport wordt op een eenvoudige en praktische manier beschreven hoe jouw patroon werkt en wat het gevolg hiervan voor jezelf is. Ook wordt de oorzaak van je patroon en je emotionele thema duidelijk. Daarnaast wordt er advies gegeven over de aanpak die je het beste kunt toepassen om jouw patroon te doorbreken.

Meer weten
Wil je weten of een MBCT-coachingstraject jou ook kan helpen? Of wil je deelnemen aan MBCT-coaching? Klik dan op deze knop om een afspraak voor een gratis adviesgesprek te maken.

BETRUE BLOGS